Ταχύρυθμο Επαναληπτικό Τμήμα για τον Διαγωνισμό Στη Σχολή Δικαστών τον Μάρτιο 2016

Την Τρίτη 16/02/2016 και ώρες 18:00-22:00 ξεκινά Ταχύρυθμο Επαναληπτικό Τμήμα διάρκειας 60 ωρών για την Πολιτική-Πονική Κατευθύνση της Σχολής Δικαστών για το διαγωνισμό που θα διεξαχθεί εντός του Μαρτίου 2016.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...