Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες για την Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Εθνική Σχολή Δικαστών έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση όσων προορίζονται να διοριστούν σε θέσεις δόκιμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους. Οι σπουδαστές της Σχολής επιλέγονται μέσω εισαγωγικού διαγωνισμού που διενεργείται κάθε χρόνο. Στις αρμοδιότητες της Σχολής συγκαταλέγεται και η επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δικαστών προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία εκδίδεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους και αναφέρεται χωριστά στην κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης αφενός και πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αφετέρου. Στην προκήρυξη ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων για καθεμία από τις κατευθύνσεις αυτές καθώς και ο αριθμός των εκπαιδευομένων. Όσον αφορά την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης η κατανομή γίνεται σε θέσεις:

1) δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας,

2) δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

3) δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των διοικητικών δικαστηρίων

ενώ όσον αφορά την κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης η κατανομή γίνεται σε θέσεις:

1) δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου και

2) δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας

Στάδια και διαδικασία διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2236/94, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α΄173) και ακολούθως με το άρθρο 6 του ν. 2408/96 (ΦΕΚ Α΄104), σε δυο στάδια ως εξής:

Α. Το προκριματικό στάδιο

Η εξέταση στο στάδιο αυτό είναι γραπτή και διενεργείται στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι μεν υποψήφιοι για την κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης εξετάζονται σε θέματα: α) γενικής παιδείας, β) συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γ) δημοσιονομικού δικαίου, οι δε υποψήφιοι για την κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης εξετάζονται σε θέματα: α) γενικής παιδείας, β) αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γ) ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Η εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο. Οι υποψήφιοι και των δύο κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικά σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική. Η εξέταση συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στα ελληνικά και αντίστροφα.

Β. Το τελικό στάδιο

Στο στάδιο αυτό συμμετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό. Η εξέταση στο τελικό στάδιο είναι προφορική και διεξάγεται δημόσια και διενεργείται στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

Κατά το τελικό στάδιο οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, αλλά όχι σε εκείνη στην οποία εξετάστηκαν υποχρεωτικά στο προκριματικό στάδιο.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών έχουν όσοι:

1) Διαθέτουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

2) Έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους του διαγωνισμού.

3) To ανώτατο όριο ηλικίας παρατείνεται για ένα ακόμη έτος για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, για δύο ακόμα έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και για τους άνδρες όσο χρόνο διήρκεσε η στρατιωτικής τους θητεία.

 

Share
Κύλιση στην Αρχή